2 years ago

nhận làm bằng đại học tại hải phòng

làm bằng đại học giá 3 triệu tương trợ việc nhận dạng chữ viết gồm cả tiếng Việt trên file scan rồi chuyển thành định dạng có thể chỉnh sửa như Word, Excel. thành ra không một công ty nào d read more...